کارگروه عوارض صنایع آلاینده استان کرمان با حضور دکتر جزینی زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست درحال برگزاری می باشد

به گزارش اداره  روابط عمومی  حفاظت محیط زیست استان کرمان ، صبح امروز جلسه کارگروه عوارض مربوط به صنایع آلاینده استان در محل دفتر مدیریت با حضور دکتر جزینی زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ، معاون پایش وجمعی از مسولین ادارات ستادی و شهرستانی آغاز و همچنان در حال برگزاری می باشد
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات