برگزاری نشست کارگروه توسعه مدیریت در اداره کل محیط زیست کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه، نشست کارگروه توسعه مدیریت، با حضور نماینده استانداری، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و اعضاء این کارگروه در محل دفتر مدیریت این اداره کل تشکیل شد و در راستای اجرای برنامه های تحول اداری، قوانینی مطرح و مصوب گردید.

فریدون یاوری مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه، ضمن خیر مقدم و قدردانی از حضور فعال اعضاء کارگروه، عملکرد این کارگروه در افزایش کارایی و رفع مشکلات را مهم ارزیابی نمود. شهرام نادری دبیر کارگروه با بیان دستور کار جلسه با موضوعاتی از قبیل ساماندهی نیروها، صرفه جویی و ارتقاء بهره وری، راه اندازی میز خدمت و همکاری با روابط عمومی و ... گفت: برای بهبود وضعیت موجود، زون بندی ارائه خدمات منطقه ای در حوزه های همچون امور آزمایشگاه ها و نظارت و پایش یکی از راه های نیل به تکریم ارباب رجوع و صرفه جویی در هزینه ها می باشد.

در این نشست اقبال یاوری نماینده استانداری با تاکید بر اجرای طرح تحول اداری گفت: برگزاری جلسات دوره ای با دستور کار مشخص با توجه به شرح وظایف این کارگروه از جمله طرح تکریم ارباب رجوع، سلامت و فساد اداری، شاخص های ارزیابی عملکرد منجر به برونداد مناسب برای پیشرفت استان و کارایی نظام اداری خواهد شد.

وی در پایان برقراری عدالت استخدامی و نظام پرداخت، همچنین تمرکززدایی و اصلاح ساختار و فرایندها  از جمله کوتاه کردن مراحل انجام کار و توجه به توان کارشناسی را مهم برشمرد.لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات