اجرای طرح برخورد با عوامل غیرمجاز تفکیک پسماند در سطح شهر

اجرای طرح برخورد با عوامل غیرمجاز تفکیک پسماند در سطح شهر

✅ سرپرست شهرداری اسکو از اجرای طرح برخورد با عوامل غیرمجاز تفکیک پسماند در سطح شهر اسکو در راستای حمایت از حقوق شهروندان و کاهش آلودگی های زیست محیطی خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اسکو

  منبع خبر

  شهرداری اسکو

  شهرداری اسکو

  شهرداری اسکو یک شهرداری در شهر اسکو می باشد

   نظرات