شروع پروژه لکه گیری معابر سطح شهر توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر مجلسی

شروع پروژه لکه گیری معابر سطح شهر توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر مجلسی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات