غرف سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری کرج از طریق مزایده عمومی واگذار می شود

غرف سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری کرج از طریق مزایده عمومی واگذار می شود


عباس وحیدی با بیان این مطلب اظهار کرد: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج در نظر دارد بهره برداری از غُرف بازرگانی این سازمان را در قالب بسته های پیشنهادی به صورت مزایده عمومی و اجرای مفاد لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرف به اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند و واجد الشرایط  واگذار کند.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج گفت: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی ضمن واریز مبلغ ۵۰۰۰۰۰ هزار ریال به شماره حساب ۷۰۰۷۹۴۴۹۹۸۴۷ بانک شهر و مراجعه به حوزه امور پیمان های سازان و یا مراجعه به نشانی اینترنتی www.moamelat.karaj.ir  نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و پس از تکمیل به همراه سایر مدارک مثبته ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ ۱۲ آبان ماه سال جاری به دبیرخانه سازمان ارسال نمایند.لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

منبع خبر

شهرداری کرج

شهرداری کرج

شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

    نظرات