((ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه))
((ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه))

شهر ایلام مهیای میزبانی از عاشقان حسینی می شود.

تصویر: المان میدان امام حسین(ع) شهر ایلام

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایلام

  منبع خبر

  شهرداری ایلام

  شهرداری ایلام

  شهرداری ایلام یک شهرداری در شهر ایلام می باشد

   نظرات