علیرضا صادقی شهردار بروجن از طریق سامانه سامد ۱۱۱ به سولات و درخواست های شهروندان پیرامون موضوعات مسائل و مشکلات شهری پاسخ داد

علیرضا صادقی شهردار بروجن از طریق سامانه سامد ۱۱۱ به سولات و درخواست های شهروندان پیرامون موضوعات مسائل و مشکلات شهری پاسخ داد

علیرضا صادقی شهردر بروجن از طریق سامانه سامد ۱۱۱ به سولات و درخواست های شهروندان پیرامون موضوعات مسائل و مشکلات شهری پاسخ داد .
این نشست تلفنی که از ساعت ۹ الی ۱۱ روز چهارشنبه در مرکز الکترونیک مردم و دولت دراستانداری برگزار شد،  شهرداربروجن به همراه فرماندار شهرستان بروجن به سوالات و مشکلات مردم پاسخ دادند. .
همچنین طی تماس های مردمی با این سامانه از اقدامات شهرداری بروجن تشکر و قدردانی شد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجن

  منبع خبر

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن یک شهرداری در شهر بروجن می باشد

   نظرات