ایستگاه صلواتی شهرداری خرمشهر در مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان

ایستگاه صلواتی شهرداری خرمشهر در مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان

ایستگاه صلواتی شهرداری خرمشهر در مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان

گزارش تصویری ..........

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات