حضور پرشور دانش آموزان و امت حزب الله در راهپیمایی ۱۳ آبان

حضور پرشور دانش آموزان و امت حزب الله در راهپیمایی ۱۳ آبان

TAsawir۱۳Aban (۷)

TAsawir۱۳Aban (۱)

TAsawir۱۳Aban (۲)

TAsawir۱۳Aban (۴)

TAsawir۱۳Aban (۵)

TAsawir۱۳Aban (۳)

TAsawir۱۳Aban (۶)

TAsawir۱۳Aban (۸)

TAsawir۱۳Aban (۹)

TAsawir۱۳Aban (۱۰)

TAsawir۱۳Aban (۱۱)

TAsawir۱۳Aban (۱۲)

TAsawir۱۳Aban (۱۳)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری باغ ملک

    منبع خبر

    شهرداری باغ ملک

    شهرداری باغ ملک یک شهرداری در شهر باغ ملک می باشد

      نظرات