درخواست تجدید نظر وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی برابر تعرفه تصویبی شوراها .

درخواست تجدید نظر وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی برابر تعرفه تصویبی شوراها .

درخواست تجدید نظر وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی برابر تعرفه تصویبی شوراها

در جلسه یکصد و بیست و یکم شورای اسلامی شهر سمنان نامه شورای شهر خطاب به معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور قرائت شد .

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سمنان

    منبع خبر

    شورای شهر سمنان

    شورای شهر سمنان یک شهرداری در شهر سمنان می باشد

      نظرات