بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از دانشکده فنی شهیدباهنر زاهدان

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از دانشکده فنی شهیدباهنر زاهدان

صبح امروز ۱۴ آبان تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر از دانشکده فنی شهید باهنر زاهدان بازدید کردند

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر زاهدان

    منبع خبر

    شورای شهر زاهدان

    شورای شهر زاهدان یک شورای شهر در شهر زاهدان می باشد

      نظرات