آگهی مزایده شهرداری ایرانشهر جهت اجرای طرح پارکبان*

*آگهی مزایده شهرداری ایرانشهر جهت اجرای طرح پارکبان*
شهرداری ایرانشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  ۵۰۱/۵/۱۸۵ تاریخ ۹۷/۴/۳۰ جهت کاهش ترافیک شهری و تقسیم عادلانه پارکینگ های حاشیه ای خیابانهای اصلی شهر طرح پارکبانان(پارک الکترونیک) را از طریق مزایده به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید، لذا از متقاضیان به مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم دعوت می نماید به سازمان حمل و نقل شهرداری واقع در خیابان طالقانی روبروی کلانتری ۱۱ مراجعه و یا با شماره ۰۵۴۳۷۲۲۶۹۱۹ تماس حاصل نمایند.
۱- واریز ۵۰ درصد سپرده مبلغ کل به سپرده حساب شماره ۰۱۰۵۸۲۲۴۸۰۰۳
۲- شهرداری در رد یا قبول هرپیشنهاد مختار است
۳- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به اجرای طرح در اسناد مزایده مندرج است.
? روابط عمومی شهرداری ایرانشهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

منبع خبر

شهرداری ایرانشهر

شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

    نظرات