برگزاری همایش و کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با رویکرد بکارگیری در زیرساختهای شهری و پروژه های عمرانی

برگزاری همایش و کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با رویکرد بکارگیری در زیرساختهای شهری و پروژه های عمرانی

برگزاری همایش و کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با رویکرد بکارگیری در زیرساختهای شهری و پروژه های عمرانی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رضوانشهر

  منبع خبر

  شهرداری رضوانشهر

  شهرداری رضوانشهر

  شهرداری رضوانشهر یک شهرداری در شهر رضوانشهر می باشد

   نظرات