یاسر فیروزی شهردار بهشهر در نشست شورای اداری که با حضور مسوولان واحد صورت گرفته عنوان داشت

یاسر فیروزی شهردار بهشهر در نشست شورای اداری که با حضور مسوولان واحد صورت گرفته عنوان داشت

یاسر فیروزی شهردار بهشهر در نشست شورای اداری که با حضور مسوولان واحد صورت گرفته عنوان داشت

در جذب سرمایه گذار بی تفاوت نباشیم تنها راه برون رفت از وضعیت اقتصادی فعلی ، تنها

سرمایه گذاری در بخش صنعت توریست میباشد

رفتار وتعهد اداری ما در قبال شهر وشهروندان بگونه ایی باشد که تنها و تنها به منافع شهر

و رونق چرخه اقتصادی باشد نه اینکه تنها یدک کش نام سنگین مسوولیت باشیم  که این

مهم از نگاه شرعی،  دین ما را نسبت به خدا و مردم بیشتر خواهد کرد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهشهر

  منبع خبر

  شهرداری بهشهر

  شهرداری بهشهر

  شهرداری بهشهر یک شهرداری در شهر بهشهر می باشد

   نظرات