نشست بررسی مشکلات ترافیکی در دفتر شهردار تنکابن با حضور فرماندهی پلیس راهور ، مهندس گلیجانی مقدم عضو و مسئول کمیسیون ترافیک شورای اسلامی شهر ، سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی شهر تنکابن

نشست بررسی مشکلات ترافیکی در دفتر شهردار تنکابن با حضور فرماندهی پلیس راهور ، مهندس گلیجانی مقدم عضو و مسئول کمیسیون ترافیک شورای اسلامی شهر ، سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی شهر تنکابن

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تنکابن

  منبع خبر

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن یک شهرداری در شهر تنکابن می باشد

   نظرات