دستور کار و برنامه صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی کلانشهر اراک در هفته دوم آبان ماه

دستور کار و برنامه صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی کلانشهر اراک در هفته دوم آبان ماه

برنامه جلسات روز  شنبه مورخ ۱۲/۸/۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک

کمیسیون فنی و عمران و سرمایه گذاری

ساعت ۸  الی  ۱۱

دستور جلسه

۱-     اجرای سیستم یکپارچه نرم افزاری در شهرداری اراک و سازمان های تابعه ( ساعت ۸ الی ۹ )

۲-     بررسی نامه شماره ۳۴۷۵۹ مورخ ۷/۷/۹۷ شهرداری اراک ( از ساعت ۹ الی ۹:۳۰)

۳-     ارائه گزارش پروژه های عمرانی سال ۹۷ ( از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰)

۴-     ارائه گزارش تامین مالی جهت پروژه آفتاب و بازدید از پروژه ( از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱)

مدعوین :

۱-     جناب آقای خانمحمدی معاون محترم برنامه ریزی شهرداری از ساعت ۸ الی ۹

۲-     جناب آقای عسگری مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات همراه با آقای نوری  از ساعت ۸ الی ۹

۳-     جناب آقای آزاد مدیر محترم بازرسی از ساعت ۸ الی ۹

۴-     جناب آقای اثنی عشری مدیرمحترم اداره املاک از ساعت ۹ الی ۹:۳۰.

۵-       جناب آقای منصوری زاده مدیر محترم مالی از ساعت ۹ الی ۹:۳۰

۶-     جناب آقای خسروی معاون محترم امور زیربنایی

۷-     جناب آقای جعفر پور مدیر عامل محترم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۸-     جناب آقای عشق الهی مدیرمحترم حقوقی شورا  از ساعت ۸ الی ۱۱

صحن رسمی

ساعت ۱۵  الی ۱۸

دستور جلسه

- بررسی و تصویب نامه های.( نامه شماره ۳۵۱۴۴ – ۸/۷/۹۷ در خصوص مصوبات جلسه شورای نامگذاری – نامه شماره ۳۶۰۶۲ – ۱۴/۷/۹۷ شهرداری در خصو ص بررسی مشکلات واحد املاک و معرفی ۲۰ نفر کارشناس رسمی دادگستری)

۲- گزارش پیگیری مصوبات شورا در شهرداری

۳- بررسی روند اجرای پروژه های تقاطع غیر همسطح شهرداری

۴- بررسی روند انتخاب شهردارآینده اراک

۵- از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸ جلسه بصورت غیر علنی

مدعوین :

- اعضای محترم شورای اسلامی کلانشهر اراک

- شهردار محترم کلانشهر اراک به همراه معاون مربوطه

کمیسیون نظارت و پیگیری

ساعت  ۸  الی ۱۱

دستور جلسه

برنامه جلسات روز  یکشنبه مورخ ۱۳/۸/۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک

- بررسی روند اجرای پروژه ۵۸ متری

مدعوین :

۱-اعضا محترم کمیسیون نظارت .

۲- مدیر محترم منطقه ۲ جناب آقای زندوکیلی

۳- معاون محترم شهرسازی جناب آقای ستوده نیا

۴- مدیر کل دفتر فنی استانداری جناب آقای مهندس نوازنی

(تذکر : جلسه در ستاد اجرائی پروژه ۵۸ متری واقع در خیابان ملک خیابان حکمت برگزار می گردد .)

کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی و گردشگری

ساعت  ۱۵  الی ۱۸

دستور جلسه

۱- بررسی نامه های واصله (۱۵ الی ۱۵:۳۰ )

۲- بررسی و همفکری درباره فرهنگ عزاداری و اعیاد مناسبتی  (۱۵:۳۰ الی ۱۷)

۳- بررسی آئین نامه خانه فرهنگ (۱۷ الی ۱۸)

مدعوین:

۱- معاونت محترم برنامه ریزی شهرداری، جناب آقای خانمحمدی (۱۵ الی ۱۸)

۲- مدیر عامل محترم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، جناب آقای حسنی (۱۵ الی ۱۸)

۳- مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری، جناب آقای محمد عسگری (۱۵ الی ۱۸)

۴- ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اراک (۱۵:۳۰ الی ۱۷)

۵- اعضای محترم کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک (۱۵ الی ۱۸)

۶- اعضای محترم کارگروه فرهنگی اجتماعی (۱۵ الی ۱۸)

کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و املاک

ساعت  ۸  الی ۱۱

دستور جلسه

برنامه جلسات روز  دوشنبه مورخ ۱۴/۸/۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک

۱-     بررسی وضع موجود در شهرداری از نظر برنامه های دانش افزایی و آموزش های ضمن خدمت و تدوین برنامه های آموزشی

۲-     بررسی نامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۹۷ شرکت بهرام کیان مهر در خصوص قراردادفی ما بین با شهرداری در رابطه با احداث پروژه و تکمیل پارک محله ای کوی فاطمیه

۳-     بررسی نامه شماره ۳۷۳۳۴ مورخ ۲۱/۷/۹۷ شهرداری در خصوص صورتجلسه واگذاری قطعه ۳۱۰ از پلاک ثبتی ۳۹۲۹ زمین مربوط به شهرداری به مساحت ۲۷۰ متر جهت الحاق به مسجد حضرت علی اکبر( ع )

۴-     بررسی نامه شماره ۳۸۵۹۳ مورخ ۲۹/۷/۹۷ شهرداری در خصوص درخواست آقایان حسین دلاوری و محمود غلامی تحت پلاک ثبتی ۱/۲۳۳۷ بخش دو

۵-     بررسی نامه شماره ۳۶۰۶۲ مورخ ۱۴/۷/۹۷ شهرداری در خصوص نرم افزار املاک و مستغلات و معرفی ۲۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری

۶-     بررسی نامه شماره ۳۷۳۲۰ مورخ ۲۱/۷/۹۷ شهرداری در خصوص درخواست نمایندگان اهالی کوچه لاله هفدهم واقع در ۱۲ متری لنجابی ( مشکانی )

۷-     بررسی نامه شماره ۳۸۳۰۰ مورخ ۲۶/۷/۹۷ شهرداری در خصوص واگذاری ملک به تشکل یادگاران شهدای استان مرکزی

۸-     بررسی نامه شماره ۳۸۹۹۸ مورخ ۳۰/۷/۹۷ شهرداری در رابطه با اختصاص اعتبار به مبلغ ۴۰ میلیون ریال به بنیاد بین المللی غدیر

۹-     بررسی نامه شماره ۳۸۵۸۶ مورخ ۲۹/۷/۹۷ شهرداری در خصوص عدم استقبال سرمایه گذار جهت اجرای طرح راه اندازی پارکینگ طبقاتی مکانیزه در سطح شهر

۱۰-  بررسی نامه شماره ۳۸۲۸۳ مورخ ۲۶/۷/۹۷ شهرداری در خصوص سرمایه گذار انتخاب شده به جهت مرمت استخر شهرداری و احداث جایگاه های سوخت بنزین

۱۱-  قرائت نامه ۱۲۰۱۸/۹۷ مورخ ۲۸/۷/۹۷ نماینده محترم اراک ، خنداب ، کمیجان د رمجلس شورای اسلامی

۱۲-  در صورت فرصت طرح نامه های واصله به کمیسیون

مدعوین: ۱-   اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

۲- معاونین محترم  برنامه ریزی و مالی و اقتصادی ، مدیران محترم اداره املاک ، و حقوقی و مدیر محترم مالی و مدیر آموزش پرسنل شهرداری

۳- معاونت محترم امور زیربنایی در خصوص بند (۲)

۴- مدیریت محترم سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در خصوص بند ۷ و ۸ راس ساعت ۱۰

۵- مشاورین محترم شورای اسلامی شهر.

۶- مدیریت محترم  سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری در خصوص بند(۳ ) راس ساعت۹:۱۵

کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست

ساعت  ۱۵  الی ۱۸

دستور جلسه

۱-     بررسی نامه های واصله به کمیسیون    ( ساعت ۱۵ الی ۱۵:۳۰ )

۲-     بحث و بررسی پیرامون موضوع بازآفرینی شهری پایدار با حضور جناب آقای دکتر ادیب پور  ( ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰)

۳-     بازدید میدانی از مرکز بازآفرینی شهری  ( ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸)

مدعوین - اعضای محترم کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر.      ۲-معاون محترم خدمات شهری جناب آقای مهندس شالی بیگ

۳-معاون محترم شهرسازی جناب آقای مهندس ستوده نیا                                  ۴ - معاون محترم برنامه ریزی جناب آقای دکتر خانمحمدی

۵- مدیر محترم شهرداری منطقه بافت تاریخی سرکار خانم مهندس شاه کرمی

۶- معاون محترم امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری جناب آقای مهندس خسروی

۷- مدیر محترم شهرداری منطقه ۲ جناب آقای مهندس زند وکیلی

۸- مدیر محترم شهرداری منطقه ۴ جناب آقای مهندس قاسمی

۹- مدیر عامل محترم سازمان عمران و بازآفرینی شهری جناب آقای دکتر جعفر پور

۱۰- مدیر عامل محترم سازمان فرهنگی جناب آقای کربلایی حسنی

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اراک

    منبع خبر

    شورای شهر اراک

    شورای شهر اراک یک شورای شهر در شهر اراک می باشد

      نظرات