عملیات اجرایی احداث بلوار شمالی شهربندرسیریک بطول ۶ کیلومتر با حضور دکتر همتی استاندار هرمزگان آغاز شد.

عملیات اجرایی احداث بلوار شمالی شهربندرسیریک بطول ۶ کیلومتر با حضور دکتر همتی استاندار هرمزگان آغاز شد.

عملیات اجرایی احداث بلوار شمالی شهربندرسیریک بطول ۶ کیلومتر با حضور دکتر همتی استاندار هرمزگان آغاز شد. لینک اصل خبر در سایت شهرداری سیریک

  منبع خبر

  شهرداری سیریک

  شهرداری سیریک یک شهرداری در شهر سیریک می باشد

   نظرات