پیام ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در آغاز دوره چهارم

پیام ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در آغاز دوره چهارم


به نام خداوند جان و خرد


سلام و درود بر جامعه مهندسان فرهیخته استان البرز

در ابتدای راه بر خود وظیفه دانستم به نمایندگی از هیات مدیره دوره چهارم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز چند کلامی با اعضای محترم این جامعه بزرگ همراه باشم. امیدوارم این همراهی به پشتوانه اصلاحات پیش رو در انتهای این دوره به همدلی نایل آید.

همگی می دانیم در آغاز راه، مسیری پر نشیب و فراز پیش روی نمایندگان شماست و حضور و منشاء اثر بودن در کارزاری که با اعتماد خود به رسم امانت واگذار نمودید پایمردی و درایتی می طلبد که بی شک بدون همراهی و همدلی شما بزرگواران حاصل نمی گردد.

قطع به یقین نمایندگان شما در این فرصت پیش رو، تمامی تلاش و همیت خود را در جهت ارتقای جایگاه مهندسان و اعتلای خدمات مهندسی ساختمان نموده و در این راستا با برنامه ای مدون در جهت اصلاحات گام های موثری  برخواهند داشت.

بر این اعتقادم؛سازمان متعلق به اعضا بوده و قطعا شاکله ی آن بر محوریت رضایت و تکریم اعضا، تکاپو خواهد داشت.

شفافیت در اقدامات یک سازمان از ابتدایی ترین اصول و بدیهی ترین حقوق اعضا بوده و به نسبت آن انتظار می رود عزیزان در جریان های پیش رو تاثیری سازنده و پویا داشته باشند.

نگاه نقادانه اعضای دلسوز، منجر به تغییر و تحول خواهد گردید و مطالبه گری در مدار منطق و قانون، قطعا نمایندگان تان را در مسیر اعتلا و ارتقا، همراهی خواهد نمود.

شکل گیری فضای رانت و مصادره سازمان به نفع جریانات خاص، قطعا با اهداف متعالی هیات مدیره در تضاد بوده و سازمان باید منافع عموم اعضا را به سَویّه و عادلانه تامین نماید و تک تک اعضا، چشمان هیات مدیره در این مسیر هستند.

فراموش نخواهیم کرد هیچ اقدامی بر ایجاد بسترهای مناسب در راستای تحقق دستورالعمل های فنی و اجرای مقررات ملی ساختمان ارجحیت ندارد و در این جهت سازمان می بایستی با تمام قوا پشتیبان مهندسان باشد.

بر این‌اعتقادیم مادامی که خدمات مهندسی منجر به ارزش افزوده برای خریداران خدمات و کارفرمایان نگردد، تحصیل حق الزحمه درخور و شایسته مهندس امری محال بوده و تحقق این امر، ضمن نیاز به ایجاد بستر مناسب از جمله حذف شرایط عدول از حدود وثغور ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت، اراده قاطبه جامعه مهندسی را طلبیده و در غایت اهدافمان در فرصت دست یافته آنرا جستجو کرده، از تمامی بزرگواران نیز جهت تحقق آن  مدد می جویم.

با آرزوی بهروزی و سرافرازی جامعه بزرگ مهندسان ساختمان استان البرز


فرهاد غلامی

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

آبان ۹۷


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات