نحوه عضویت مهندسان و مراحل صدور تمدید و یا تجدید پروانه مطابق ماده ۲۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

نحوه عضویت مهندسان و مراحل صدور تمدید و یا تجدید پروانه مطابق ماده ۲۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

  نظرات