ترکیب هیئت رئیسه نظام مهندسی ساختمان مازندران مشخص شد

ترکیب هیئت رئیسه نظام مهندسی ساختمان مازندران مشخص شد

ترکیب هیئت رئیسه نظام مهندسی ساختمان مازندران مشخص شد
به استناد ماده ۷۱ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیئت مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با حضور کلیه اعضای منتخب هیئت مدیره، عصر روز شنبه نوزدهم آبان ‌ماه در نخستین جلسه خود در محل سازمان به اتفاق آرا، آقای دکتر فرشیدرضا حقیقی را به ریاست سازمان برگزید .

مهندس سیف اله علی نیا به عنوان نایب رئیس اول، دکتر حسین نعمتیان به عنوان نایب رئیس دوم، دکتر حمیدرضا مسیبی به عنوان دبیر سازمان انتخاب شدند. همچنین هیئت رئیسه سازمان دکتر محمد فیروزیان را جهت تصدی سمت خزانه دار به هیئت مدیره پیشنهاد کرد که این انتخاب به اتفاق آراء مورد تایید هیئت مدیره قرار گرفت.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات