درگذشت آقای مهندس محمد مظلوم عضو انجمن سرامیک ایران

درگذشت آقای مهندس محمد مظلوم عضو انجمن سرامیک ایران را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم آمرزش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.لینک اصل خبر در سایت انجمن سرامیک ایران

    منبع خبر

    انجمن سرامیک ایران

    انجمن سرامیک ایران یک انجمن می باشد

      نظرات