نشست پژوهشی با موضوع «تاریخ معماری و تجربه امروز» و «شهرهای تاریخی و تجربه ثبت جهانی»

نشست پژوهشی با موضوع «تاریخ معماری و تجربه امروز» و «شهرهای تاریخی و تجربه ثبت جهانی»

نشست پژوهشی با موضوع «تاریخ معماری و تجربه امروز» و «شهرهای تاریخی و تجربه ثبت جهانی» در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۷ توسط سلسله نشست های پژوهشی پایگاه ملی میراث فرهنگی در شهر فومن استان گیلان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
برگزار کننده: سلسله نشست های پژوهشی پایگاه ملی میراث فرهنگی

گفتار اول با موضوع:
«تاریخ معماری و تجربه امروز»

با حضور:
دکتر محمدسعید ایزدی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور

گفتگوی تخصصی:
• دکتر نیکروز مبرهن شفیعی؛ عضو شورای راهبردی و مدیر اسبق پایگاه پژوهشی ماسوله
• مهندس مهدی مجابی؛ عضو شورای فنی میراث فرهنگی گیلان و کشور
• دکتر علیرضا قلی نژاد؛ معاون فن آوری و کاربردسازی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور
• مهندس سعید میرحسینی؛ عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

♦ گفتار دوم با موضوع:
«شهرهای تاریخی و تجربه ثبت جهانی»

با حضور:
• مهندس فیروزه سالاری؛ کارشناس ارشد دفتر تدوین پرونده های میراث جهانی ایران
• مهندس حمید بینایی؛ کارشناس ارشد دفتر تدوین پرونده های میراث جهانی ایران
• مهندس ساشا ریاحی؛ معاون میراث فرهنگی یزد
• مهندس خدیجه انشاء؛ مدیر معماری و شهرسازی گیلان
• دکتر ولی جهانی؛ معاون میراث فرهنگی گیلان
• مهندس احمد نجیبی؛ مدیر پایگاه ملی منظر فرهنگی ابیانه

دبیر نشست:
دکتر مصطفی پورعلی؛ مدیر پایگاه ملی میراث فرهنگی ماسوله

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

سلسله نشست های پژوهشی پایگاه ملی میراث فرهنگی ماسوله برگزار می گردد.

♦ گفتار اول با موضوع:
«تاریخ معماری و تجربه امروز»

با حضور:
دکتر محمدسعید ایزدی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور

گفتگوی تخصصی:
• دکتر نیکروز مبرهن شفیعی؛ عضو شورای راهبردی و مدیر اسبق پایگاه پژوهشی ماسوله
• مهندس مهدی مجابی؛ عضو شورای فنی میراث فرهنگی گیلان و کشور
• دکتر علیرضا قلی نژاد؛ معاون فن آوری و کاربردسازی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور
• مهندس سعید میرحسینی؛ عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

♦ گفتار دوم با موضوع:
«شهرهای تاریخی و تجربه ثبت جهانی»

با حضور:
• مهندس فیروزه سالاری؛ کارشناس ارشد دفتر تدوین پرونده های میراث جهانی ایران
• مهندس حمید بینایی؛ کارشناس ارشد دفتر تدوین پرونده های میراث جهانی ایران
• مهندس ساشا ریاحی؛ معاون میراث فرهنگی یزد
• مهندس خدیجه انشاء؛ مدیر معماری و شهرسازی گیلان
• دکتر ولی جهانی؛ معاون میراث فرهنگی گیلان
• مهندس احمد نجیبی؛ مدیر پایگاه ملی منظر فرهنگی ابیانه

دبیر نشست:
دکتر مصطفی پورعلی؛ مدیر پایگاه ملی میراث فرهنگی ماسوله

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات