بررسی ۸ موضوع در کارگروه امور زیربنایی استان خراسان شمالی

بررسی ۸ موضوع در کارگروه امور زیربنایی استان خراسان شمالی

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی ، مهندس روزبه دادجو گفت: این جلسه در استانداری و با حضور معاون عمرانی استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی و دیگر اعضای کارگروه برگزار شد.

مهندس دادجو گفت:از مهمترین موضوعات مطرح شده جهت بررسی فرایند تشکیل پرونده و اخذ استعلامات لازم ،هدف کاهش بروکراسی اداری و تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید استعلامات اخذ شده سایر دستگاهها برای دبیرخانه مورد تایید باشد و مهلت زمانی برای پاسخگویی دستگاهها به استعلامات تعیین گردد.

وی بیان کرد:موضوع دیگر درخواست شهرداری گرمه در خصوص سه پیشنهاد جهت تامین زمین معوض بازگشایی بلوار خلیج فارس مطرح و مقرر گردید گزارش تکمیلی شهرداری در خصوص زمین مورد نیاز و گزینه های ممکن در جلسه کمیته فنی مطرح و به جلسه آتی ارائه گردد.

مهندس دادجو در ادامه افزود:همچنین طرح هادی شهر قوشخانه پس از ارائه توسط مشاور طرح مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحاتی به تصویب رسید.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی در پایان اظهار داشت :سایر پرونده های مطرح شده نیز در ارتباط با درخواست شهروندان در خصوص احداث کارگاه چوب بری ،دامداری،کارگاه بسته بندی و گلخانه مطرح گردید و مورد موافقت قرار گرفت.

منبع:

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات