همایش کالبدی وزیربنایی پدافند غیر عامل با محوریت اصول ورعایت طراحی درشهرسازی در اداره کل راه وشهرساز...

همایش کالبدی وزیربنایی پدافند غیر عامل با محوریت اصول ورعایت طراحی درشهرسازی در اداره کل راه وشهرساز...

مهندس خدیجه انشاء مدیر شهرسازی ومعماری راه وشهرسازی استان ودبیراجرایی این همایش با اشاره به اهداف پدافند غیر عامل در تمامی زمینه ها بویژه در حوزه شهرسازی گفت:اصول پدافند غیر عامل با هدف جلوگیری از پیامدهای طبیعی در برنامه ریزی وتوسعه عمران شهری باید مورد توجه قرار گیرد
وی افزود: باید با رعایت کامل اصولی که در طرحی های عمران وتوسعه شهری اهمیت دارد، مسئله پدافند غیر عامل را بطور اخص در طرح های توسعه عمران شهری پیاده سازی نماییم .
دبیراجرایی همایش کالبدی وزیربنایی پدافند غیر عامل تامین وحفظ جان مردم وکاهش آسیب پذیری شهرها در مواقع بحران را از مهمترین اصول پدافند غیرعامل در طراحی شهر ها عنوان کرد وافزود: تعیین کاربری های چند منظوره بوِیژه فضای سبز ،احتراز از استقرار جمعیتی در مراکز با پیامدهای انفجاری ،توجه به احداث پناهگاه در فضای باز عمومی به صورت چند عملکردی ،در نظر گرفتن تدابیر پدافند غیر عامل در اطراف کاربری های مورد هدف دشمن و... را از مهمترین اصول در طراحی شهری عنوان کرد .
وی توزیع متوازن فضاهای عمومی شهری ،برقراری عدالت اجتماعی وتعادل در استقرار وبارگذاری جمعیتی ،بالا بردن تاب آوری شهرها در موقعیت بحران و... را از مهم ترین مواردی برشمرد که باید در تهیه طرح های توسعه عمران شهرها مورد توجه قرار بگیرد.
مهندس انشاءمدیر شهرسازی ومعماری راه وشهرسازی گیلان با بیان اینکه طراحی فضای عمومی در محلات باید با توجه به جمعیت محلات صورت گیرد، خاطر نشان ساخت: بار گذاری جمعیتی شهر رشت بسیار زیاد است ونسبت فضای سبز به جمعیت در شهر رشت یک متر مربع است این در حالی است که این نسبت در شهرهای کویری ۱۲ متر مربع می باشد.امیرمحمدپور مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری گیلان نیز در این همایش نقش مدیران حوزه راه و شهرسازی در پدافند غیر عامل را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: اقدامات دانش محور، آینده پژوهی و مدل سازی، سه ضلع مثلث اقدامات در عرصه پدافند غیرعامل است و هیچ اقدامی در سطح شهرها و روستاها نباید بدون توجه به این سه اصل مهم اجرایی شود
وی در ادامه به اجرای برخی پروژه ها بدون توجه به اصول پدافند غیر عامل اشاره کرد و گفت: موضوع پدافند غیر عامل همیشگی و جاری است که ربطی به شرایط جاری کشور و شدت و ضعف تهدیدات دشمنان ندارد.
وی افزود: شهرداران و شهرداری ها به دلیل این که وظیفه اداره شهر و صیانت از مردم در برابر تهدیدات را بر عهده دارندو طبیعتا وظایفی را به صورت جاری و همیشگی بر عهده دارند.
محمدپور در ادامه با تاکید بر اهمیت مطالعه ، آینده پژوهی و دانش محوری در مدیریت شهری تصریح کرد: همه کلمات عمرانی و پژوهش باید با آینده نگری و بر اساس اصول علمی انجام شود، در انجام همه پروژه ها باید افق های ده یا بیست ساله مدنظر قرار گرفته شود و براساس آن عمل کرد. در بسیاری از کشورها برنامه ها افق بالای ۵۰ سال دارند اما متاسفانه در برخی شهرهای ما افق و برنامه پنج ساله نیز وجود ندارد.
وی ادامه داد: در مسائل و پروژها باید سناریوهای مختلف طراحی و عواقب مثبت و منفی آن دیده و مدل سازی گردد، داشتن طرح و برنامه و آینده پژوهی نقش مدیریت را در شهر ها و دهیاری ها مشخص می کند و هیچ اقدامی را نباید بدون آینده نگری انجام داد
وی ادامه داد: در چند جنگ اخیر همه تلفات معطوف به شهرها شده است البته مسئله داعش به دلیل اینکه آنها یک گروه تروریستی و وحشی هستند که از هیچ استراتژی پیروی نمی کنند متفاوت است.دبیر شورای پدافند غیرعامل استان گیلان با بیان اینکه باید شهرها را به شهرهای ایمن و قابل دفاع برای مردم تبدیل کنیم گفت: در تاریخ کشور ما در همه شهرها عناصر اصلی امنیت شهری وجود داشته و قلعه ها امنیت شهر را بر عهده داشتند
وی افزود: مسئله بسیار مهمی که در این حوادث و تهدیدات مشاهده می شود عدم آمادگی شهرها و آسیب پذیری آنها در مقابل تهدیدات است پس آمادگی شهرها برای دفاع از مردم به عنوان اصلی ترین سرمایه هر کشور در برابر تهدیدات امر بسیار ضروری و حائز اهمیت است
امیرمحمدپور نهادینه سازی مفاهیم پدافند غیر عامل در ذات طرح های شهری را از نکات مهم در مبحث شهر سازی و پدافند غیرعامل دانست و گفت: هر طرحی که در شهرها ساخته می شود باید اصول پدافند غیر عامل به بهترین شکل در آن اجرا شود همچنین باید طرح هایی برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شود تا بتوانیم از مردم محافظت کنیم. از سوی دیگر باید به مقوله آموزش و افزایش آمادگی مردم توجه ویژه ای شود. ما در طرح های شهری بر سه مساله شهر سازی، زیر ساخت های شهری و مدیریت شهری متمرکز شدیم تا بتوانیم بیشترین خدمت را به مردم ارائه دهیم
وی افزود: مطالعه، بررسی و دسته بندی و طبقه بندی دارایی استان ها یکی دیگر از اصولی ست که در پدافند استان گیلان به آن می پردازیم از سویی دیگر باید تهدیداتی که می توان متوجه استان ما بشود را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم آسیب های این حوزه را کاهش دهیم همچنین باید به مراکز پرخطر و همجواری آن با جمعیت توجه داشت تا بتوان پیامد های احتمالی را کنترل کرد. فرمانداران بعنوان روسای شورای پدافند غیرعامل هر شهرستان باید یک لیستی از برنامه ها اقدامات و اولویت های پدافندی تهیه کنند تا بتوانند بر اساس آن برنامه ریزی داشته باشند. در این لیست باید قابلیت ها و اولویت های هر شهرستان مشخص شود همچنین باید محیط های باز برای انتقال جمعیت در شرایط ضروری تعیین شود تا بتوان در شرایط خاص از آن استفاده کرد. شناخت ظرفیت ها و قابلیت های هرشهرستان از اولین اصول پدافند کالبدی است
امیرمحمدپور شناخت ظرفیت ها و قابلیت های هر شهرستان را از اولین اصول پدافند کالبدی دانست و گفت: ما باید دارایی ها هر شهرستان را بخوبی بشناسیم و بدانیم نقش، اهمیت و کارکرد دارایی های ما چیست.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد هوشمند سازی و قابلیت شبکه ای است ما باید نقش دارائی ها یمان در شبکه و سیستم را بدانیم و توجه داشته باشیم که دارایی های با هم در ارتباط هستند. شناسایی وابستگی های متقابل زیرساخت ها بهم و سپس کاهش این وابستگی ما از اهمیت بالا برخورداراستحفاظت از شهرها و حفظ تداوم کارکرد آنها یکی از وظایف پدافند غیر عامل است
امیر محمدپور گفت: حفاظت از زیرساخت ها و حفظ تداوم کارکردآنها یکی از وظایف اصلی پدافند غیر عامل است . حفاظت اززیرساخت های حیاتی مانند آب برق گاز و حمل و نقل یکی از بخش های پدافند غیر عامل در حوزه شهری است. وابستگی زیرساخت ها در قالب یک شبکه ، وابستگی متقابل زیرساختی را به وجود می آورد مثلا در حادثه اهواز شاهد این وابستگی بودیم که با قطع برق، آب نیز قطع شد و دیگر زیرساخت ها تحت تاثیر قرار گرفت و موجب اعتراض مردم به این کاستی ها شد.
وی کاهش وابستگی زیرساخت‌های حیاتی شهرها به یکدیگر را امری بسیار ضروری و مهم دانست و گفت: در مدیریت شهری باید وابستگی زیرساخت‌های حیاتی را به هم دیگر کم کرد و کارکرد آنها را حفظ نمود تا این زیرساخت ها در شرایط مختلف و به ویژه مواقع بحرانی بتوانند تداوم کارکرد داشته باشند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان با اشاره به افزایش شهرهای پرجمعیت کشور گفت: در کشور ما مجموعه ای از توسعه شهری بدون برنامه شکل گرفته است. فرسودگی های شهری درکنار آسیب دیدگی های شهری و تراکم جمعیت می تواند حوادث بسیاری به دنبال داشته باشد به همین دلیل نیازمند طرح اضطراری برای مدیریت بحران هستیم
امیرمحمدپور با بیان اینکه در درون شهرها مراکز پرخطری مانند مراکز صنعتی، شیمیایی و هسته ای و یا حتی زیستی وجود دارد افزود: این مراکز می تواند خطرات بسیاری برای شهروندان داشته باشد و بعضاً برنامه ای برای مقابله با آلودگی های احتمالی آنها وجود ندارد تا مردم بدانند در موقع بروز حادثه چگونه از جان خود محافظت کنند . مراکز حساس و پرخطر باید از شهرها خارج شود
وی با بیان اینکه هر شهری باید برای پاسخگویی به این گونه تهدیدات یک طرح اضطراری داشته باشد گفت: بسیاری از مراکز حساس و پرخطر مانند مجموعه های نظامی و انبارهای نفت باید از شهر ها خارج شود و آن مجموعه یا زیرساختی که می بایست در داخل شهرها وجود داشته باشند باید برای آنها حریم ایمنی و طرح پاسخ به تهدیدات تهیه کرد.
دبیرشورای پدافند غیرعامل استان گیلان گفت: همه شهرها باید طرح تخلیه و استقرار اضطراری داشته باشند زیرا جابجایی جمعیت به بیرون شهر ها در موقع اضطرار بسیار کم هزینه تر از حفاظت شهرها است زمانی که رژیم صهیونیستی به لبنان حمله کردند ۱۶۵ هزار واحد مسکونی را بمباران کردند که حدود ۹۰۰ هزار نفر جمعیت این مناطق بود ، حزب الله به مردم توصیه کرد که شهر را در ابتدای حمله رژیم صهیونیستی تفکیک کنند و به همین دلیل تلفات بسیار کمی در حوزه مردم و غیر نظامیان دادند این نشان می دهد تخلیه شهر و جابجایی جمعیت می تواند بسیار موثر باشد.
وی ادامه داد: درقرارگاه پدافندکالبدی سازمان پدافند غیرعامل برای اجرای شدن طرح جابجایی جمعیت شهر ها اضطراری برنامه های مختلفی را پیش بینی کرده ایم که یکی از آنها این است که در روستاهایی که در نزدیکی شهرها قرار دارند طرح هادی روستایی امکانات و زیرساخت‌های در قالب طرح های دو منظوره برای انتقال جمعیت در موقع اضطرار پیش بینی شود. این طرح می‌تواند در کاهش تلفات بسیار موثر باشد. باید ازمردم و زیرساخت های حیاتی محافظت کنیم
امیرمحمدپور در ادامه به تشریح برنامه‌های سازمان پدافند غیرعامل در حوزه پدافند شهری پرداخت و گفت: یکی از برنامه‌های سازمان پدافند غیرعامل طرح مطالعات پدافند شهریبرای شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر است تا در قالب آن بتوانیم دارایی های شهری را شناسایی کنیم و بعد از آن بدانیم تهدیداتی که متوجه شهر است چیست؟ وبعد از شناخت مخاطرات می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که چه حوادثی ممکن است رخ دهد تا بتوانیم اقدامات مورد نیاز در زمان بحران را برنامه ریزی کنیم تا بتوانید از مردم و زیرساخت های حیاتی محافظت کنیم .وی ایجاد پارک آموزشی و فرهنگی در حوزه پدافند غیرعامل را یکی دیگر از برنامه های سازمان پدافند غیرعامل کشور دانست و گفت: با همکاری شهرداری ها و سازمان پدافند غیرعامل کشور می بایست در هر شهر یک پارک برای انتقال و آموزش مفاهیم پدافند غیرعامل تعیین شود تا در کنار کارکردهای فرهنگی و تفریحی برای مردم بحث آموزش اصول و مبانی پدافند غیر عامل به شهروندان را داشته باشد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان ، پدیده شهر هوشمند را یکی دیگر ازمسائلی دانست که جامعه با آن روبروست و گفت: در شهر هوشمند تمامی ابزار و وسایل زندگی و خانه ها از هوشمندی برخوردارند و در کنارسایر پدیده های شهری به شهر هوشمند تبدیل می شوند. این قابلیت در کنار مزایای که دارد می توانند آسیب هایی به همراه داشته باشد.وی افزود: قابلیت کنترل از راه دور در شهرهای هوشمند در کنار قابلیت ها و ظرفیت های که برای ما ایجاد می کند می تواند تهدیداتی را به همراه داشته باشد و دشمنان ما نیز می توانند کنترل شهر را در دست بگیرند
ویتاکید کرد: توسعه بدون توجه به اصول و مبانی پدافند غیر عامل می تواند تبعاتی را برای کشور به همراه داشته باشد .امیر محمدپور با تاکید بر اینکه امروز تهدیدات به صورت فناوری است گفت: در جاهای مختلف جهان رشته هایی برای بررسی تهدیدات موجود در فناوری ایجاد شده و موضوع به عنوان حفاظت از زیرساخت های اساسی مطرح است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

    اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات