بررسی آخرین وضعیت پروژه های راه و شهرسازی لرستان در وزارت راه و شهرسازی

بررسی آخرین وضعیت پروژه های راه و شهرسازی لرستان در وزارت راه و شهرسازی

در این جلسه ضمن معرفی پروژه های مهم و کلیدی استان در حوزه راه و شهرسازی به وزیر ، مشکلات موجود در روند اجرای هر یک از این پروژه ها بررسی و تصمیمات و راه کارهایی در این خصوص گرفته شد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات