الزام ثبت اطلاعات کلیه مهندسان در سامانه جامع صدور پروانه اشتغال بکار حرفه مهندسی

الزام ثبت اطلاعات کلیه مهندسان در سامانه جامع صدور پروانه اشتغال بکار حرفه مهندسی

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد خبر داد:
الزام ثبت اطلاعات کلیه مهندسان در سامانه جامع صدور پروانه اشتغال بکار حرفه مهندسی
از ابتدای آبان ماه سالجاری کلیه ی مهندسین استان یزد که درخواست صدور ، تمدید ، ارتقاء و تغییر در پروانه اشتغال بکار حرفه مهندسی دارند ، بایستی نسبت به ثبت اطلاعات و مدارک خود در سامانه جامع صدور پروانه اشتغال بکار حرفه مهندسی اقدام نمایند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی  استان یزد  دکترنقصان محمدی تاکید کرد : در راستای عملی نمودن منشور حقوق شهروندی و شفافیت در امور و توجه به الکترونیکی نمودن فعالیت های اداری و تسهیل در امور شهروندان و مراجعان ، اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد ازچند سال گذشته طراحی و اجرایی نمودن دو سامانه جامع نظارت عالیه و سامانه جامع صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی  را در دستور کار خود قرار داده است
مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطر نشان کرد، مراحل اولیه طراحی هر دو سامانه انجام و سامانه جامع نظارت عالیه از ۲ سال پیش اجرایی و سامانه جامع صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی نیز پس از طی مراحل اولیه ، از ابتدای مرداد ماه سالجاری بصورت آزمایشی جهت صدور پروانه اشتغال بکار حرفه مهندسی بکار گرفته شد و پس از طی مرحله آزمایشی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغ گردیدکه از ابتدای آبان ماه سالجاری کلیه ی مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی ، جهت صدور ، تمدید ، ارتقاء و تغییر در پروانه اشتغال بکار حرفه مهندسی خود ملزم به ثبت اطلاعات و مدارک مورد نیاز در سامانه مذکور به آدرس  WWW.YAZDPEK.IR میباشند .
وی در پایان از تلاشهای مهندس احسان نمازی ، کارشناس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان در پیگیری طراحی و اجرایی نمودن سامانه های مذکور تشکر و از حمایت های ، معاون باز آفرینی شهری و مسکن و معاون شهرسازی و معماری اداره کل در همراهی و پیشبرد اجرای سامانه های ذکر شده  قدردانی نمود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

    اداره کل راه و شهرسازی استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات