نصب دستگاه شتاب نگار برای ثبت زلزله های احتمالی در شهرستان مرند

نصب دستگاه شتاب نگار برای ثبت زلزله های احتمالی در شهرستان مرند

رضوی رئیس اداره راه و شهرسازی مرند و جلفا گفت: با توجه به اینکه شهرستان مرند روی گسل زلزله قرار دارد، جهت ثبت و رصد زلزله های احتمالی نصب دستگاه شتاب نگار از ضروریات این شهرستان می باشد.

کارشناس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیزگفت: در مرکز تحقیقات برای این موضوع پژوهش های موردی انجام داده شده و این موضوع از اولویت های مهم مرکز تحقیقات می باشد.

لازم به ذکر است که هدف از اجرای این طرح ارسال داده های ایستگاه شتاب­نگاری به مرکز مدیریت بحران می باشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات