بازدید مدیر کل مدیریت بحران از سالن چند منظوره مدیریت بحران

بازدید مدیر کل مدیریت بحران از سالن چند منظوره مدیریت بحران

شایان ذکر است غیاثی مدیر کل مدیریت بحران قبل از بازدید از سالن چند منظوره مدیریت بحران با سلیمانی فرماندار شهرستان دلیجان دیدار نمود و در خصوص کمبود اعتبار جهت تکمیل و تجهیز سالن مذکور مطالبی را مطرح کردند و بیان نمودند این موضوع در شورای برنامه ریزی شهرستان مطرح و اعتباری به این منظور در نظر گرفته شود تا در مواقع اضطراری و وقوع بحران در جهت خدمات دهی و امداد رسانی به مردم فهیم شهرستان مورد بهره برداری بهینه قرار گیرد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی

    اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات