دستگیری شکارچی قبل از شکار در اراضی اطراف درگز

یک نفر شکارچی که به قصد شکار قرقاول  در حال گشت زنی در اطراف باغات بود ، قبل از شکار توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست درگز دستگیر شدند .

حسین اصلاحی رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز در تکمیل خبر فوق بیان داشت : مامورین گشت سیار یگان حفاظت محیط زیست درگز که در حال گشت و پایش مناطق بودند ، متوجه تردد یک نفر در حالیکه یک قبضه سلاح ساچمه زنی در اختیار داشت ،  شدند از اینرو جهت بررسی موضوع وارد عمل شده و موفق به دستگیری شکارچی غیرمجاز شدند و از ناحیه ی ایشان یک قبضه سلاح ساچمه زنی ، تعدادی فشنگ مربوطه و ۳ فشنگ چهارپاره ، دوربین چشمی  و سایر ادوات مربوط به شکار کشف و ضبط گردید .

اصلاحی در ادامه افزود:  متخلف دستگیر شده به قصد شکار غیر مجاز قرقاول در حال گشت زنی بود با گزارش بموقع دوستداران طبیعت و هوشیاری مامورین یگان مواجه و قبل از هر گونه اقدامی جهت شکار دستگیر شد .

رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز در پایان گفت :  برای متخلف مزبور پرونده ی تخلفی تشکیل و به دادسرای درگز  معرفی شد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات