دیدار آقای صادقی ریاست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان با شهردار فردوس و گفتگو در خصوص مسائل ورزشی شهر و تعامل و همکاری بیش از پیش دو مجموعه

دیدار آقای صادقی ریاست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان با شهردار فردوس و گفتگو در خصوص مسائل ورزشی شهر و تعامل و همکاری بیش از پیش دو مجموعه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری فردوس

    منبع خبر

    شهرداری فردوس

    شهرداری فردوس

    شهرداری فردوس یک شهرداری در شهر فردوس می باشد

    نظرات