اطلاعیه : طبق قانون پسماند جمع آوری ، حمل و نقل ، خرید و فروش پسماند در محیط شهری به جز عوامل شهرداری ممنوع می باشد

اطلاعیه : طبق قانون پسماند جمع آوری ، حمل و نقل ، خرید و فروش پسماند در محیط شهری به جز عوامل شهرداری ممنوع می باشد

۲۵۰۲۵۰

” روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی جغتای “

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جغتای

  منبع خبر

  شهرداری جغتای

  شهرداری جغتای

  شهرداری جغتای یک شهرداری در شهر جغتاى می باشد

   نظرات