جلسه مشترک شهردار خرمشهر با آپارتمان سازان و انبوه سازه ها

جلسه مشترک شهردار خرمشهر با آپارتمان سازان و انبوه سازه ها

جلسه مشترک شهردار خرمشهر با آپارتمان سازان و انبوه سازه ها

جلسه مشترک داود دارابی شهردار خرمشهر.........

چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات