اتمام عملیات اجرایی جدول گذاری پارک اردیبهشت و آماده سازی جهت احداث پیاده رو

اتمام عملیات اجرایی جدول گذاری پارک اردیبهشت و آماده سازی جهت احداث پیاده رو

اتمام عملیات اجرایی جدول گذاری پارک اردیبهشت و آماده سازی جهت احداث پیاده رو

جدول گذاری پارک اردیبهشت در ادامه عملیات ...........

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات