پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی پیاده روسازی صدر جهان

پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی پیاده روسازی صدر جهان

شهردار منطقه سه زنجان گفت : پیاده روسازی صدر جهان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری  منطقه سه زنجان ، محمد رضا والی زاده افزود : پیاده روسازی صدر جهان در حال انجام است ویژگی های مناسب سازی نیز در آن رعایت می شود.

وی تصریح کرد: نوع کف سازی این پروژه به صورت پیورزنی انجام شده و کل مساحت آن ۸۰۰ مترمربع خواهد بود که تاکنون حدود ۶۰۰ متر مربع آن اجرا شده است.

شهرداز منطقه سه زنجان خاطرشان کرد : برای پیاده روسازی  خیابان صدر جهان در سالجاری ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زنجان

    منبع خبر

    شهرداری زنجان

    شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

      نظرات