دیدار مدیر کل دفتر شهری استانداری مازندران با هیئت رئیسه جدید سازمان

دیدار مدیر کل دفتر شهری استانداری مازندران با هیئت رئیسه جدید سازمان

دیدار مدیر کل دفتر شهری استانداری مازندران با هیئت رئیسه جدید سازمان


در این دیدار مدیر کل دفتر شهری استانداری ضمن آرزوی موفقیت برای هیئت رئیسه جدید و آرزوی توفیق برای مجموعه، تعامل مناسب بین شهرداری های استان و نظام مهندسی در ارائه خدمات مهندسی را خواستار شد .

مهندس سید محمد محمدی تاکامی اظهار داشت: تعامل سازمان نظام مهندسی با شهرداریها موجب ارتقای کیفیت در ساخت و سازهای شهری خواهد شد. و شوراهای شهر نیز می توانند از ظرفیت فنی مهندسین عضو سازمان در انجام امور نظارتی بهره مند شوند .

در ادامه دکتر حقیقی ضمن قدردانی از مهندس محمدی اظهار داشت که همواره ایشان را از مجموعه نظام مهندسی دانسته و از تجربیات و نقطه نظرات ایشان بهره خواهد برد. وی درخواست همکاری به نحو احسن شهرداری ها با سازمان نظام مهندسی ساختمان را داشت.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات