نگاه حمایتی به هیات معلولان و جانبازان باید تقویت شود

نگاه حمایتی به هیات معلولان و جانبازان باید تقویت شود

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات