توسعه مراکز بهداشتی و درمانی در سطح شهر گرگان با رعایت مقررات شهری

توسعه مراکز بهداشتی و درمانی در سطح شهر گرگان با رعایت مقررات شهری

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات