قائم شهر در مسیر توسعه

قائم شهر در مسیر توسعه

به گزارش روابط عمومی شهرداری قائم شهر با پیگیری های مستمر دکتر معین پور و همکاری اعضای محترم شورای شهر قائم شهر پروژه ساخت پارک نساجی در زمین نساجی شماره ۲ در حالی کلید خورد که متراژ کل زمین ۲۵ هکتار میباشد و ۳/۸ هکتار آن طبق مصوبه کمیسون ماده ۵ استان مازندران در تملک شهرداری قائم شهر قرار دارد که از این مقدار ۲/۶ هکتار به ساخت پارک و فضای سبز و ۱/۲ هکتار به ساخت پارکینگ عمومی اختصاص یافته است.لازم به ذکر است که خیابانی به عرض ۲۰متر به شکل سه راه و بطول بیش از ۷۰۰ متر که در هر طرف این خیابان پیاده رویی ۳ متری وجود دارد در میان این پروژه احداث شده است که با توجه به ساخت پل های شهید عباسپور و شهرک شاه بابایی ارتباط میان خیابان کارگر ، پشت کنسرو ، خیابان چشمه و همچنین کمربندی شمالی به سهولت شکل میگیرد و بار ترافیکی خیابان کارگر انتقال داده شده و سبک می شود.
در حال حاضر ساخت دیواره تفکیک ، جدول کاری و کانال هدایت آبهای سطحی در حال انجام می باشد و در آینده نزدیک عملیات اجرایی ساخت  پارک شروع خواهد شد.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری قائم شهر

  منبع خبر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر یک شهرداری در شهر قائم شهر می باشد

   نظرات