به گزارش روابط عمومی : در راستای تکریم ارباب رجوع ، دکتر سیدمهدی احمدی شهردار نکا با جمعی از شهروندان دیدار و گفتگو کردند ، در ادامه میتوانید تصاویر این دیدار را مشاهده نمایید.

به گزارش روابط عمومی : در راستای تکریم ارباب رجوع ، دکتر سیدمهدی احمدی شهردار نکا با جمعی از شهروندان دیدار و گفتگو کردند ، در ادامه میتوانید تصاویر این دیدار را مشاهده نمایید.

به گزارش روابط عمومی : در راستای تکریم ارباب رجوع ، دکتر سیدمهدی احمدی شهردار نکا با جمعی از شهروندان دیدار و گفتگو کردند ، در ادامه میتوانید تصاویر این دیدار را مشاهده نمایید.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات