دستور کار و برنامه صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی کلانشهر اراک در هفته سوم آبان ماه

دستور کار و برنامه صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی کلانشهر اراک در هفته سوم آبان ماه

برنامه جلسات روز  شنبه مورخ ۱۹/۸/۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک

کمیسیون فنی و عمران و سرمایه گذاری

ساعت ۸  الی  ۱۱

دستور جلسه

۱-     اجرای سیستم یکپارچه نرم افزاری در شهرداری اراک و سازمان های تابعه ( ساعت ۸ الی ۸:۴۵ )

۲-      ارائه گزارش پروژه های عمرانی  ( از ساعت ۸:۴۵ الی  ۹:۳۰)

۳-      بازدید از پروژه آفتاب  ( از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱)

مدعوین :

۱-     جناب آقای خانمحمدی معاون محترم برنامه ریزی شهرداری از ساعت ۸ الی ۸:۴۵

۲-     جناب آقای عسگری مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات از ساعت ۸ الی ۸:۴۵

۳-     جناب آقای آزاد مدیر محترم بازرسی از ساعت ۸ الی ۸:۴۵

۴-     جناب آقای خسروی معاون محترم عمرانی از ساعت ۸:۴۵ الی ۱۱

۵-     جناب آقای جعفر پور مدیر عامل محترم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

۶-     جناب آقای عشق الهی مدیرمحترم حقوقی شورا  از ساعت ۸:۳۰ الی ۹

۷-     آقای ستوده نیا معاون محترم شهرسازی از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

۸-     آقای مهاجرانی مدیرعامل محترم سرمایه گذاری از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

۹-     خانم شاه کرمی مدیر بافت تاریخی از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

صحن رسمی

ساعت

دستور جلسه

متعاقباً اعلام خواهد شد.

کمیسیون نظارت و پیگیری

ساعت  ۸  الی ۱۱

دستور جلسه

برنامه جلسات روز  یکشنبه مورخ ۲۰/۸/۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک

- بررسی نامه های واصله

۱- بررسی پل سنجان از ساعت ۸ الی ۱۰

۲- بررسی نامه مشکلات تعاونی چند منظوره شهرداری از ساعت ۱۰ الی ۱۱

مدعوین بند ۱ از ساعت ۸ الی ۱۰ :

۱-  سرپرست محترم اداره راه و شهرسازی جناب آقای صادقی

۲- مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری جناب آقای مهندس نوازنی

۳- نماینده محترم دفتر آقای مقدسی ( نماینده اراک )

۴- نماینده محترم دفتر آقای کریمی ( نماینده اراک )

۵- معاونت محترم امورزیربنایی و حمل و نقل شهری جناب آقای خسروی به همراه نمایندگان محترم شرکت مشاور طرح و پیمانکار طرح

۶- مدیر عامل محترم شرکت توزیع آب اراک جناب آقای سرآبادانی

۷- مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق اراک جناب آقای حاتمی

۸- شهردار محترم سنجان جناب آقای جیریایی

۹- مدیر محترم املاک شهرداری جناب آقای اثنی عشری

۱۰- مدیر محترم امور قراردادها جناب آقای احمدی

۱۱- مدیر محترم مالی شهرداری جناب آقای منصوری زاده

۱۲- مدیرعامل محترم سازمان عمران و باز آفرینی شهری جناب  آقای جعفرپور

۱۳- مدیر محترم حقوقی شهرداری جناب آقای عشق الهی

مدعوین بند ۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۱:

۱- مدیرمحترم حقوقی جناب آقای عشق الهی

۲- معاونت محترم خدمات شهری جناب آقای شالی بیگ

۳- مدیر محترم بازرسی جناب آقای آزاد

۴- مدیر محترم مالی شهرداری جناب آقای منصوری زاده

۵- اعضای محترم هیات مدیره تعاونی چند منظوره شهرداری جناب آقای طیب بیات و جناب آقای قاسم باقری

کارگروه خدمات شهری

ساعت  ۱۱:۳۰  الی ۱۳

دستور جلسه

۱- بررسی اقدامات انجام شده در حوزه نقشه های جانمایی قنوات شهر اراک در راستای شناسایی پلاکهای ثبتی در مسیر قناتها جهت جلوگیری از تغییر مسیر یا انسداد مسیر قناتها در هنگام نوسازی

مدعوین:

۱- معاون محترم خدمات شهری جناب آقای مهندس شالی بیک

۲- نماینده محترم سازمان سیما، منظر جناب آقای مهندس کشاورزیان

۳- اعضا محترم شورا (در صورت تمایل به شرکت در جلسه)

محل تشکیل جلسه : دفتر کمیسیون خدمات شهری شوراء

کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی

ساعت  ۱۳  الی

دستور جلسه

۱- بازدید حضوری از جاذبه های گردشگری تالاب میقان و بررسی راههای معرفی تالاب

حرکت راس ساعت ۱۳ از محل شورا.

مدعوین:

۱- معاونت محترم برنامه ریزی شهرداری، جناب آقای خانمحمدی (۱۳ الی ۱۸)

۲- مدیر عامل محترم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، جناب آقای حسنی (۱۳ الی ۱۸)

۳- مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری، جناب آقای محمد عسگری (۱۳ الی ۱۸)

۴- مدیر کل محترم محیط زیست استان مرکزی(۱۳ الی ۱۸)

۵- مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری(۱۳ الی ۱۸)

۶- اعضای محترم کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک (۱۳ الی ۱۸)

۷- اعضای محترم کارگروه فرهنگی اجتماعی (۱۳ الی ۱۸)

کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و املاک

ساعت  ۸  الی ۱۱

دستور جلسه

برنامه جلسات روز  دوشنبه مورخ ۲۱/۸/۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک

۱-     بررسی عدم ارسال تفریغ  بودجه سال ۹۶ شهرداری

۲-     ارائه گزارش نحوه تهیه و تنظیم برنامه چشم انداز شهرداری اراک  در برنامه های راهبردی

۳-     بررسی مجدد نامه شماره ۳۷۳۲۰ مورخ ۲۱/۷/۹۷ شهرداری در خصوص درخواست نمایندگان اهالی کوچه لاله هفدم واقع در ۱۲ متری لنجابی  با حضور آقای قاسمی مدیر محترم منطقه ۴ شهرداری

۴-     بررسی نامه شماره ۴۱۱۱۰۷ مورخ ۳/۸/۹۷ سازمان مدیریت برنامه  استان مرکزی در خصوص ارسال بخشنامه دستور العمل نحوه جبران آثار از افزایش قیمت ارز در پیمان های  ریالی فاقد تعدیل

۵-     بررسی مجدد نامه شماره ۳۷۳۳۶ مورخ ۲۱/۷/۹۷ شهرداری با پلاک ثبتی ۳۹۲۹ زمین مربوط به شهرداری اراک به مساحت ۲۷۰ مترمربع واقع در کوی پردیس در خصوص مسجد حضرت علی اکبر(ع)

۶-     بررسی درخواست مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان مرکزی در خصوص مساعدت مالی به میزان ۲۰۰۰ میلیون ریال به جهت کمک به تیم های هندبال و والیبال اراک

۷-     بررسی نامه شماره ۳۹۸۴۲ مورخ ۵/۸/۹۷ شهرداری در خصوص تملک ملک ورثه مرحوم اسماعیل تقوایی تحت پلاک ثبتی ۹/۱۲۳۸ بخش ۲ اراک

۸-     بررسی نامه شماره ۴۰۶۴۴ مورخ ۱۰/۸/۹۷ در خصوص درخواست آقای ابوالفضل گنجور بر روی ملک واقع در خیابان امام خمینی (ره) کوچه الکه

مدعوین:

۱- اعضا محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورا

۲- معاونین محترم برنامه ریزی، مالی و اقتصادی مدیران محترم حقوقی و املاک شهرداری

۳- جناب آقای قاسمی مدیر محترم منطقه ۴ شهرداری  در خصوص بند ۲

۴- مشاور محترم شورا

کارگروه املاک و مستغلات

ساعت  ۱۱  الی ۱۲:۳۰

دستور جلسه

بررسی  ممیزی املاک و مستغلات شهرداری و سیستمی کردن فرآیندهای تملک و تهاتر و خرید و فروش املاک

مدعوین:

۱-  اعضا کارگروه جناب آقای مهندس نادری، رضایی و فدائی

۲- مدیر محترم اداره املاک و حقوقی و معاونت محترم برنامه ریزی و مالی و اقتصادی

برنامه جلسات روز  دوشنبه مورخ ۲۱/۸/۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک

کارگروه درآمد شهرداری

ساعت  ۱۲:۳۰  الی ۱۴:۳۰

دستور جلسه

۱-  بررسی نحوه تهیه و تنظیم دفترچه عوارض سال ۹۸ شهرداری

۲- ارائه گزارش درآمد ۶ ماه اول سال ۹۷ شهرداری

۳- بررسی راه کارها و منابع درآمدی قابل وصول در سال ۹۸

مدعوین:

۱-  اعضا محترم کمیته جناب آقایان رضایی و نادری

۲-  معاونین محترم برنامه ریزی و مالی و اقتصادی و مدیران محترم اداره حقوقی ، درآمد و  مالی شهرداری

کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست

ساعت  ۱۵  الی ۱۸

دستور جلسه

۱-  بررسی نامه های واصله به کمیسیون  از ساعت  ۱۵ الی ۱۵:۳۰

۲- بررسی موضوع کنترل جمعیت سگهای ولگرد با مشارکت سمن ها و حامیان حقوق حیوانات  از ساعت  ۱۵:۳۰  الی  ۱۷

۳- بازدید میدانی از پارک الغدیر از ساعت  ۱۷ الی ۱۸

مدعوین:

۱-  اعضای محترم کمیسیون خدمات شهری

۲- معاون محترم خدمات شهری جناب آقای مهندس شالی بیک

۳- مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند به همراه کارشناسان  ذیربط آقای مهندس قناتی و سرکار خانم مهندس بنایی

۴- مدیر عامل محترم سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری جناب آقای مهندس کشاورزیان  از ساعت  ۱۷ الی ۱۸

۵- نمایندگان محترم سمن ها و انجمن های حمایت از حقوق حیوانات

محل تشکیل جلسه: سالن جلسات شوراء

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اراک

    منبع خبر

    شورای شهر اراک

    شورای شهر اراک یک شورای شهر در شهر اراک می باشد

      نظرات