نامه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزیر محترم راه و شهرسازی و متن دستور مقام عالی وزارت

نامه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزیر محترم راه و شهرسازی و متن دستور مقام عالی وزارت


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات