آگهی مناقصه عمومی بیمه تکمیل درمان اعضاء و پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

بدینوسیله به استحضار می رساند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در نظر دارد تامین پوشش بیمه تکمیل درمان اعضاء و پرسنل و افراد تحت تکلف آنها را به یکی از شرکت های بیمه گر واجد شرایط و دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند ضمن مطالعه شرایط، پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۷/۰۸/۳۰ به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

    نظرات