انتشار گزارش وضعیت حوزه مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

انتشار گزارش وضعیت حوزه مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان، با هدف شفاف سازی امور جاری و همچنین تکریم اعضای محترم سازمان ، هیئت مدیره دوره هشتم در اولین گام، وضعیت سازمان را در حوزه مالی بطور خلاصه به آگاهی مهندسان محترم عضو  می رساند.

براساس این گزارش درحال حاضر موجودی نقد سازمان با مجموع سپرده های بلند مدت در بانکها، بالغ برهفتاد میلیاردریال ‌می باشد . مشروح گزارش یاد شده در دو صفحه عیناً به اطلاع می رسد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات