برگزاری آگهی مناقصه عمومی مشارکت در ساخت در منطقه تهرانسر

برگزاری آگهی مناقصه عمومی مشارکت در ساخت در منطقه تهرانسر

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، پرویز فیروز معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان این موضوع گفت: پروژه های بلند مرتبه تهرانسر در بلوک های A ، B ۱ ، B ۲ ، C ، G ۱ ، G ۲ از طریق برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت واگذار خواهد شد.

فیروز در ادامه افزود؛ از تمامی سرمایه گذاران حقوقی که دارای رتبه ۱ انبوه سازی وزارت راه و شهرسازی با صلاحیت مضاعف و یا رتبه ۱ و ۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته ساختمان هستند برای شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.

معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پایان گفت: سرمایه گذاران برای اطلاعات بیشتر به روزنامه ایران روزهای چهارشنبه و شنبه مورخه ۲۳ و ۲۶ آبانماه جاری یا درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به آدرس https://tehran.mrud.ir قسمت مناقصات و مزایده ها مراجعه نمایند.

شایان ذکر است فایل فوق الذکر در انتهای این خبر پیوست شده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات