نشست مشترک اداره راه و شهرسازی کلیبر با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

نشست مشترک اداره راه و شهرسازی کلیبر با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

در این جلسه در خصوص تعیین تکلیف در خصوص مالکیت مابقی اراضی تحویل داده شده از سوی اداره منابع طبیعی به اداره راه و شهرسازی بعد از اخذ سند تک برگی، اخذ اسناد اراضی ملی داخل محدوده و حریم، تحویل اراضی ملی داخل محدوده و حریم شهری و بعضی موضوعات دیگر بحث و بررسی گردید.

از مصوبات مهم این جلسه می توان به همکاری این دو اداره در خصوص اجرای احکام مربوط به اراضی ملی، اطلاع رسانی فی مابین برای تصرف اراضی و پاسخ به استعلام ها و نامه های مربوط به زمین و مسکن و چند مصوبه داخلی دیگر اشاره کرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات