دستگیری متخلف شکار و صید ۱۲ پرنده وحشی در تالاب بین المللی گاو خونی

دستگیری متخلف شکار و صید ۱۲ پرنده وحشی در تالاب بین المللی گاو خونی

دستگیری متخلف شکار و صید در تالاب بین المللی گاوخونی

به گزارش"پارما" محمود قهرمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان اظهار داشت: محیط بانان سرمحیط بانی تالاب گاوخونی حین گشت و کنترل درمنطقه تحت حفاظت محیط زیست (تالاب بین المللی گاوخونی) در حاشیه رودخانه زاینده رود به یک نفر متخلف شکار و صید برخورد کردند که متاسفانه نامبرده برخلاف قوانین و مقررات شکار و صید اقدام به شکار ۱۲ قطعه پرنده حفاظت شده وحشی (اردک سبز) کرده بود.

وی گفت: بعد از بازرسی از وسایل همراه وی ادوات شکار وصید از جمله یک قبضه اسلحه پنج تیر نیمه اتوماتیک ،. یک عدد چاقو آغشته به خون و پرهای پرندگان ،دو عدد فشنگ ساچمه،موتور سیکلت جترو از انها کشف گردیدو پرونده متخلفین تکمیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

تا لاب گاوخونی زیستگاهی به وسعت افزون بردو برابر شهر اصفهان و به عمق تنها یک متر که به سبب وجود گونه های زیستی نادر و آسیب پذیر و نیز مهاجرت بیش از ۲۰ هزار پرنده به ان از نخستین سری تالابهایی است که در ۲۵ ژوین ۱۹۷۵به ثبت کنوانسیون بین المللی رامسر درآمد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات