ادغام وزارتخانه های همسو بار مالی دولت را کم می کند

ادغام وزارتخانه های همسو بار مالی دولت را کم می کند

www.BanaNews.irیک نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است : ادغام وزارتخانه های همسو که در چارچوب پنجمین برنامه توسعه کشور صورت می گیرد ، سهم موثری در کاهش بار مالی دولت خواهد داشت .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهرداد  لاهوتی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت : اجرای برنامه ادغام وزارتخانه ها از کارهای ماندگار دولت دهم به حساب خواهد آمد و دستگاه هایی که وظایف مشابه دارند در این ارتباط اولویت خواهند داشت.

وی افزود : مجلس شورای اسلامی برای تحقق برنامه ادغام وزارتخانه ها این شرط را نیز قائل شده که شرح فعالیت وزارتخانه جدید باید به تصویب مجلس برسد و علاوه برآن رای اعتماد وزیر جدید که باید مجری وظایف تعیین شده باشد ، از دیگر نقشهای مجلس در این ارتباط است .

لاهوتی خاطرنشان ساخت : ادغام وزارتخانه های راه وترابری با مسکن وشهرسازی با توجه به برخی وظایف مشابه به راحتی قابل اجرا است .

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت : وزارت مسکن وشهرسازی اکنون درخصوص مساله مسکن مهر وظیفه حاکمیتی دارد و این امر بتدریج به انبوه سازان واگذار می شود و با اعطای تسهیلات بانکی و تشویقات آنها را به این بخش هدایت می کند .

لاهوتی از تهیه طرحهای جامع و نظارت براجرای آن در حوزه شهرسازی به عنوان دیگر وظایف حاکمیتی این تشکیلات نام برد و گفت : هر دو وزارتخانه مذکور در درون تشکیلات خود مجموعه ای برای فعالیتهای زیر ساختی دارند که این دو قابل انطباق با یکدیگر هستند .

وی یادآور شد : احداث راههای روستایی با حوزه مسکن روستایی نیز قابل تجمیع هستند که در مجموع می توان گفت : دو وزارتخانه یادشده قابلیت ادغام را دارند .

لاهوتی افزود : تشکیلات راه را نباید تغییر داد و سازمانهای مربوطه هم حفظ شود و از سوی دیگر معاونت مسکن هم که مسئولیت احداث سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی دارد باید کماکان وظایف خود را به انجام رساند .

وی گفت: بهره گیری ازتوان و ظرفیت بخش خصوصی در حوزه های راه وترابری و مسکن وشهرسازی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید مورد توجه جدی قرار گیرد .

قرار است تا پایان سال ۱۳۹۱ تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ مورد فعلی به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد .

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از انطباق فعالیت وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی با وزارت کارواموراجتماعی و تعاون به عنوان دیگر دستگاه هایی که قابلیت تجمیع دارند ، نام برد .

وی ادغام وزارتخانه های صنایع ومعادن با بازرگانی را دشوار دانست ، اما تلفیق وزارتخانه های نفت و نیرو را که در زمینه تولید انرژی فعال هستند ، مورد تایید قرار داد .

 

    نظرات