ساخت ۵ آبشخور برای پرندگان وحیوانات وحشی ،مجازات متخلف دارنده یک قبضه اسلحه غیرمجاز و دو عدد فشنگ ساچمه زنی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات