تحویل یه قطعه پرنده کمنزیل توسط دانش آموزان در شهرستان جیرفت

بنا به گزارش پرموته کارشناس روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت صبح امروز یک قطعه جوجه کمنزیل(جیرفتی)توسط دانش آموزان فائزه احمدی و ام البنین بالانجپوراز دبیرستان فاریاب به اداره محیط زیست شهرستان تحویل گردید
وی گفت این پرنده بعد از تیمار وبررسی های لازم توسط محیط بانان در زیستگاهش رها سازی خواهد شد.
(عشق و مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست را از کودکی در فرزندانمان نهادینه کنیم.)
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات