گزارش تصویری/ایجاد فضای پاییزی در شهر تبریز

گزارش تصویری/ایجاد فضای پاییزی در شهر تبریز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات